Sortownik SmartSort typu V

 

Wyspecjalizowany multifunkcyjny sortownik optyczny SmartSort typu V to urządzenie w niewiarygodny sposób łączące elastyczność zastosowania ze zwiększoną wydajnością i jakością dla asortymentów z wybranego zakresu kalibrów. Sortownik optyczny czwartej generacji w pełni zgodny z trendami Industry 4.0.

Wyrafinowane rozwiązania

Sortowniki Optyczne SmartSort typu V wprowadzają do użytku czwartą generację kamer kolorowych Cloud własnej produkcji o rozdzielczości podniesionej o cały rząd wielkości. Zastosowanie tak potężnych kamer nie tylko sprawia, że sortowniki typu V wykrywają znacznie drobniejsze defekty, ale też wymusiło dalszy rozwój układów scalonych sterowania i przetwarzania danych w kierunku większej wydajności. Daje to możliwość wykrywania i usuwania nawet 6 oddzielnych defektów koloru kształtu i rozmiaru w jednym procesie sortowania i zapisywania praktycznie nieograniczonej liczby programów do sortowania. Solenoidowe zawory pneumatyczne koordynowane są za pomocą oprogramowania EagleEye korzystającego w tym urządzeniu z dorobku algorytmów uczenia maszynowego. Współpraca tak wielu zaawansowanych osiągnięć technologii skutkuje bezprecedensowym poziomem czyszczenia oraz dalszą redukcją strat dobrego asortymentu w procesie sortowania.

Wyspecjalizowane zastosowanie

Doświadczenia zebrane dzięki pracy nad prototypowymi urządzeniami do drobnych nasion pozwoliły na skonstruowanie pierwszego urządzenia do sortowania na skalę przemysłową najdrobniejszych asortymentów, nawet poniżej 1mm. Jednocześnie wypracowane w tym celu technologie znalazły zastosowanie w sortowaniu całego przekroju asortymentów sypkich. Dlatego sortowniki Optyczne typu V produkowane są w trzech wariantach, z których każda wyspecjalizowana jest do optymalnego sortowania jednego z trzech zakresów kalibru z zachowaniem możliwości sortowania asortymentów sąsiednich przedziałów wielkości.

Każdy poziom produkcji

Podwyższona specjalizacja urządzenia wynosi jego wydajności przy pracy na asortymencie dedykowanego kalibru na niespotykane wcześniej poziomy. Jednocześnie Sortowniki Optyczne SmartSort typu V produkowane są w konfiguracjach od 1 do 10 linii, co umożliwia dowolne układy wykorzystania poszczególnych kanałów do resortu i sortowania wielopoziomowego. Maszyny typu V są pierwszym na świecie rozwiązaniem do przemysłowego sortowania drobnych nasion, a ponadto odpowiednie podtypy tego urządzenia osiągają nadprzeciętne wydajności dla asortymentów średnich i dużych kalibrów.

Praca w sieci

Sortowniki Optyczne SmartSort typu V mogą być podłączone do sieci internetowej, co umożliwia monitorowanie i sterowanie procesami sortowania za pomocą komputera osobistego albo dowolnego urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu. Wszystkie zaawansowane funkcje urządzeń SmartSort dostępne są zarówno zdalnie jak i stacjonarnie przez ten sam przyjazny interfejs, który umożliwia nie tylko zapisywanie praktycznie nieograniczonej liczby programów, ale także proste, intuicyjne modyfikowanie ich.

Sortowniki Optyczne SEA CHROME

Sortowniki optyczny SEA Cimbria może być zastosowany do różnych rodzajów produktów poprzez ustawienie określonych programów sortujących w jego wewnętrznym oprogramowaniu. Sortowniki są wyposażone w zdalnie sterowane systemy, które zezwalają na interwencję Cimbria SEA w celu aby rozwiązać jakiekolwiek anomalie pracy maszyny w czasie rzeczywistym.

Sortowniki Cimbria SAE zapewniają doskonałą separację wszelkiego rodzaju uszkodzonych ziaren (skaza w postaci koloru czy plam) jak i zanieczyszczonych jednocześnie gwarantując najwyższą jakość końcowego produktu i ulepszoną pracę mechanicznych czyszczalni poprzez dostarczenie lepszej jakości przy obniżonych kosztach eksploatacyjnych.

W procesie czyszczenia pszenicy, jęczmienia, żyta, gryki, proso, ryżu czy w innych, jakikolwiek rodzaj zanieczyszczenia i wadliwe ziarna mogą być wykryte przez sortowniki Cimbria SEA poprzez technologie stosujące podczerwień i odrzucone z wysokim poziomem dokładności. Możliwość identyfikacji uszkodzonych ziaren i odzysku tych kilku dobrych podczas sprawdzania odrzuconych czyni sortownik SEA łatwym do dostosowania, uniwersalnym oraz prostym w obsłudze systemem sortowniczym.

Bardzo istotne jest aby umieścić sortownik Cimbria SEA w strategicznej pozycji procesu czyszczenia w celu usprawnienia i optymalizacji procesu.