Czajkowski jest przedsiębiorstwem, które nastawione jest na produkcję maszyn rolniczych Czajkowski ST oraz uprawę roślinną. W gospodarstwie Czajkowski cała technologia uprawy gleby jest oparta na nowoczesnej i efektywnej uprawie pasowej tzw. Strip Till.

 

AGRIMAR Sp. z o.o. Sp. k. oferuje Państwu innowacyjne agregaty do uprawy pasowej firmy Czajkowski, w tym trzy podstawowe: ST 300, ST 450, ST600 oraz osprzęt do agregatów, czyli przystawkę siewną PS 300, PS 450, PS600. Każdy z agregatów jest sterowany bezprzewodowo za pomocą tabletu, co zapewnia wygodę i prostotę obsługi.

Na czym w szczegółach polega uprawa pasowa Czajkowski?

Uprawa pasowa jest to system uprawy gleby, który polega wyłącznie na spulchnianiu wąskiego pasa w rzędzie siewu. Łączy w sobie zalety konwencjonalnej uprawy gleby (m.in.bezpieczeństwo plonów) z korzyściami siewu bezpośredniego (m in. ochrona gleby przed erozją oraz minimum kosztów). Technologia ta pozwala również zastosować zlokalizowane nawożenie.Innowacyjna usługa rolnicza oparta na uprawie pasowej polega na tym, że podczas jednego przejazdu maszyna przygotowuje się czysty pas do siewu roślin poprzez wykonanie następujących czynności:

  • rozgarnięcie przedplonu,
  • nacięcie gleby na głębokość 10 cm,
  • dodatkowe rozgarnięcie opcjonalnie w przypadku siewu podwójnego kukurydzy,
  • spulchnienie i napowietrzenie gleby do głębokości 35 cm,
  • zaaplikowanie nawozu,
  • zamknięcie szczeliny,
  • zagęszczenie i wyrównanie powierzchni gleby,
  • zasianie rośliny,
  • wyrównanie powierzchni gleby (w przypadku siewu grochu i pszenicy).

Entuzjaści uprawy pasowej wskazują na liczne zalety tej formy uprawy. Należą do nich: głębokie spulchnianie w strefie wzrostu systemu korzeniowego, szybsze ogrzewanie gleby w pasie uprawianym, zlokalizowane i efektywniejsze nawożenie, ograniczenie rozwoju chwastów oraz zapobieganie stratom cząstek ilastych i pylistych gleby – odpowiedzialnych za kompleks sorpcyjny gleby (tzw. erozja wietrzna). Wskazują także na liczne wady upraw tradycyjnych w porównaniu do uprawy pasowej. Najczęściej wymienia się niską wydajność i dużą energochłonność, tworzenie podeszwy płużnej i zaskorupienie, wyciąganie nasion chwastów, kamieni oraz martwicy, zmniejszenie nośności gleby, przesuszenie warstwy ornej oraz niszczenie naturalnej ochronnej warstwy gleby. Jednak największym wyróżnikiem uprawy pasowej jest duża oszczędność, która dotyczy zarówno niższego zużycia paliwa i materiału siewnego, jak również mniejsza liczba maszyn wykorzystywanych do uprawy.