Czajkowski Maszyny to Polska firma zajmująca się produkcją innowacyjnych i uniwersalnych agregatów do uprawy pasowej. Dzięki zaawansowanej konstrukcji maszyny firmy Czajkowski pozwalają zasiać bądź zasadzić każdy typ rośliny w standardowych europejskich rozstawach międzyrzędzi. Technologia uprawy pasowej tzw. Strip-Till pozwala na poprawę życia biologicznego w glebie przy równoczesnym zmniejszeniu nakładów oraz czasu na prace agrotechniczne.

AGRIMAR Sp. z o.o. Sp. k. oferuje Państwu innowacyjne agregaty do uprawy pasowej firmy Czajkowski, maszyny z serii ST są przeznaczone dla gospodarstw średnio i wielkopowierzchniowych lub firm usługowych. Dostępne modele: ST 300, ST 400/450,  ST 600. Agregaty 3 oraz 4 metrowe można dodatkowo doposażyć w wersję PLUS, która umożliwia zwiększenie szerokości roboczej np. z 3m do 6m!

Firma Czajkowski posiada w swojej ofercie również rozwiązania dla mniejszych gospodarstw. Agregat do uprawy pasowej STK 300 pozwala wdrożyć uprawę pasową rolnikom dysponującym ciągnikami o mocy od 150KM. Kompaktowy agregat do uprawy pasowej również posiada opcję PLUS, która umożliwia zwiększenie szerokości roboczej do 4,5 metra.

W celu wysiewu zbóż, rzepaku czy innych roślin nie wymagających siewu punktowego zaprojektowana została specjalistyczna przystawka siewna z niezależnym kopiowaniem każdej sekcji wysiewającej, których może być od 8 do 16 sztuk. Dostępne modele: PS 300 , PS 400, PS 450, PS 600. Tak jak w przypadku agregatów ST oraz STK osprzęt siewny PS posiada wersję PLUS.

Na czym w szczegółach polega uprawa pasowa Czajkowski?

Uprawa pasowa jest to system uprawy gleby, który polega wyłącznie na spulchnianiu wąskiego pasa w rzędzie siewu. Łączy w sobie zalety konwencjonalnej uprawy gleby (m.in.bezpieczeństwo plonów) z korzyściami siewu bezpośredniego (m in. ochrona gleby przed erozją oraz minimum kosztów). Technologia ta pozwala również zastosować zlokalizowane nawożenie.Innowacyjna usługa rolnicza oparta na uprawie pasowej polega na tym, że podczas jednego przejazdu maszyna przygotowuje się czysty pas do siewu roślin poprzez wykonanie następujących czynności:

  • rozgarnięcie przedplonu,
  • nacięcie gleby na głębokość 10 cm,
  • dodatkowe rozgarnięcie opcjonalnie w przypadku siewu podwójnego kukurydzy,
  • spulchnienie i napowietrzenie gleby do głębokości 35 cm,
  • zaaplikowanie nawozu,
  • zamknięcie szczeliny,
  • zagęszczenie i wyrównanie powierzchni gleby,
  • zasianie rośliny,
  • wyrównanie powierzchni gleby (w przypadku siewu grochu i pszenicy).

Entuzjaści uprawy pasowej wskazują na liczne zalety tej formy uprawy. Należą do nich: głębokie spulchnianie w strefie wzrostu systemu korzeniowego, szybsze ogrzewanie gleby w pasie uprawianym, zlokalizowane i efektywniejsze nawożenie, ograniczenie rozwoju chwastów oraz zapobieganie stratom cząstek ilastych i pylistych gleby – odpowiedzialnych za kompleks sorpcyjny gleby (tzw. erozja wietrzna). Wskazują także na liczne wady upraw tradycyjnych w porównaniu do uprawy pasowej. Najczęściej wymienia się niską wydajność i dużą energochłonność, tworzenie podeszwy płużnej i zaskorupienie, wyciąganie nasion chwastów, kamieni oraz martwicy, zmniejszenie nośności gleby, przesuszenie warstwy ornej oraz niszczenie naturalnej ochronnej warstwy gleby. Jednak największym wyróżnikiem uprawy pasowej jest duża oszczędność, która dotyczy zarówno niższego zużycia paliwa i materiału siewnego, jak również mniejsza liczba maszyn wykorzystywanych do uprawy.