Oferowane przez AGRIMAR maszyny komunalne to:

  • kompletna oferta maszyn do letniego i zimowego utrzymania czystości i porządku na drogach, chodnikach, w parkach i nieruchomościach, przystankach oraz obiektach użyteczności publicznej,
  • wielozadaniowe maszyny wykorzystywane do wszelkich prac związanych z pielęgnacją parków, zieleni miejskiej, pasów zieleni przy drogach i trawników oraz czyszczenia rowów melioracyjnych,
  • zbiorniki, kontenery i pojemniki do gromadzenia i transportu odpadów komunalnych, cieczy, wody,
  • ciągniki, przyczepy i maszyny niezbędne w każdym Zakładzie Gospodarki Komunalnej (ZGK).