Kosze przyjęciowe umożliwiają bezpośredni rozładunek z samochodów ciężarowych lub przyczep. Mogą być również zasypywane przy użyciu ładowarki. Kosze przyjęciowe mogą być wykonywane jak wolnostojące lub zagłębiane w ziemi w specjalnie przygotowanym tunelu betonowym. Mogą być wyposażone w kratę umieszczoną poziomo lub pod kątem. Materiał znajdujący się w przestrzeni kosza opada do najniższego punktu, skąd dalej transportowany jest przenośnikiem poza przestrzeń kosza. Rodzaj zastosowanego przenośnika zależy od konstrukcji kosza.