Przystawki serii 400 koszą z dużą prędkością obrotową szybko i bez kompromisów. Duże rotory koszące pracują wydajnie, niezależnie od odległości między rzędami oraz od koszonego materiału. Nawet w ekstremalnych warunkach zbiorów przystawki pokazują swoje prawdziwe umiejętności. Oba ukośnie umieszczone bębny transportowe zapewniają na całej szerokości kanału dokładne łączenie w wiązki. Wraz z równomiernym podawaniem zebranych plonów w kierunku wzdłużnym umożliwiane jest pełne wykorzystanie wydajności silnika. Przystawki serii 400 zapewniają najwyższą wydajność przy zachowaniu maksymalnej jakości sieczki.

Silna – nawet w ekstremalnych warunkach. Przystawka odpowiednia dla każdego rodzaju upraw, od zastosowań rolniczych do przemysłowych.

Wysoka rentowność i szerokie możliwości zastosowań to cechy wyróżniające przystawki firmy KEMPER. Przy pomocy przystawek firmy KEMPER można zbierać wiele cienkołodygowych roślin przeznaczonych do produkcji pasz i biogazu. Nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych ten bezrzędowy system zbierania plonów z szybko pracującymi rotorami koszącymi pozwala na bezproblemowe koszenie na całej szerokości roboczej. Rotory koszące z wymiennymi segmentami i specjalnymi zgarniakami spełniają wszystkie warunki do osiągnięcia najlepszych wyników zbiorów.

445

Szerokość robocza 4,55 m
Szer. transportowa 2,47 m

460 plus

Szerokość robocza 6 m
Szer. transportowa 3 m

475

Szerokość robocza 7,5 m
Szer. transportowa 3,3 m

Wszechstronność – Kemper z serią 400 jest gotowy do pracy o każdej porze roku.
To odpowiednia przystawka dla każdego rodzaju upraw, w tym do zastosowań rolniczych i przemysłowych.

Wszechstronny – “jeden do wszystkiego”. Ponadprzeciętna jakość koszenia w ramach całego wachlarza roślin cienkołodygowych.

Wydajny – “jeden do samego przodu”. Optymalna wydajność również dla szczególnie mocnych sieczkarń.

Uniwersalny – “jeden do każdych warunków”. Najlepsze osiągi, nawet w trudnych warunkach polowych i w bardzo wysokiej kukurydzy, na przykład w obszarach nawadniania.

Małe nakłady serwisu – “jeden na zawsze“. Wszystkie skrzynie z wbudowanymi sprzęgłami bezpieczeństwa.

Nawet w najtrudniejszych warunkach ten bezrzędowy system zbierania plonów z szybko pracującymi rotorami koszącymi pozwala na bezproblemowe koszenie na całej szerokości roboczej. Rotory koszące z wymiennymi segmentami i specjalnymi zgarniakami spełniają wszystkie warunki do osiągnięcia najlepszych wyników zbiorów.

Rotor tnący

Bezrzędowy system cięcia z rotorami o wysokiej prędkości cięcia. Zcinanie na całej szerokości cięcia odbywa się za pomocą ostrzy w kształcie zamkniętych pił z wymiennymi segmentami. Szybko obrotowe rotory tnące mogą również pracować w trudnych warunkach jak np. chwasty czy zbiór całych roślin na kiszonkę (GPS)

Ostrza

Ostrza powlekane są węglikiem wolframu, wyprodukowane z certyfikatem jakości, samo ostrzące, dzięki którym obciążenie na sprzęgła i przekładnie jest mniejsze. Dostępne jako zestaw serwisowy.

Rozstrzępianie ścierniska

Przystawki wyposażone są w łopatki specjalnego kształtu. Ostre ściernisko jest rozstrzępiane przez te łopatki, które są umieszczone pod pod rotorami. Rozstrzępianie ma na celu ochronę opon sieczkarni i przyspiesza postępowanie procesów gnilnych.

Uniwersalne przystawki firmy KEMPER wyróżniają się swoją niską masą. Szybko pracujące rotory ścinają czysto zbierany materiał. Ukośne bębny transportowe zbierają materiał w wiązki i optymalnie doprowadzają do bębna tnącego sieczkarni. Wszystkie skrzynie są zabezpieczone bezobsługowymi sprzęgłami bezpieczeństwa.

Przenośnik ślimakowy

Przenośnik ślimakowy zapewnia pobieranie leżącej kukurydzy nawet w najtrudniejszych warunkach.

Przekładnia główna

2 stopniowa skrzynia biegów zapewnia optymalną prędkość obrotową, by móc elastycznie reagować na wszystkie warunki oraz potrzebę zmiany długości cięcia.

Sprzęgło cierne

Każdy bęben zbierający jest zabezpieczony sprzęgłem ciernym.

Wyjątkowa wydajność nawet w leżącej kukurydzy

6,0 m szerokości roboczej, szerokość transportowa 3,0 m .

Szybko pracujące rotory ścinają czysto zbierany materiał. Ukośne bębny transportowe zbierają materiał w wiązki i optymalnie doprowadzają do bębna tnącego sieczkarni. Wszystkie skrzynie są zabezpieczone bezobsługowymi sprzęgłami bezpieczeństwa.

Niskie dzielniki

Specjalne niskie dzielniki zewnętrzne pozwalają na lepsze pobieranie leżącej kukurydzy.

Przykręcane zgraniaki

Przykręcane zgarniaki zapewniają optymalne działanie przystawki – proste do wymiany przez użytkownika.

Szeroki kanał

460 plus ma szczególnie szeroki kanał do sieczkarni polowej. Ogromna ilość materiału jest zbierana w szerokie wiązki i doprowadzana do sieczkarni.

Idealna przystawka do zbierania do zbierania plennej kukurydzy

7,5 m szerokości roboczej szerokość transportowa 3,3 m.

Mając 7,5 m szerokości roboczej przystawka 475 jest największą przystawką z serii 400. Charakterystyczne są dwa małe zewnętrzne bębny, które transportują kukurydzę do środka na duże bębny.

Przekładnia główna

2- stopniowa skrzynia biegów zapewnia optymalną prędkość obrotową, by móc elastycznie reagować na wszystkie warunki oraz zmieniające się długość koszenia w czasie zbiorów.

Mechaniczna rama wahliwa

Mechaniczna rama wahliwa należy włącznie z automatyczną blokadą do transportu drogowego do wyposażenia standardowego.

Przykręcane zgarniaki

Przykręcane zgarniaki zapewniają optymalne działanie przystawki – proste do wymiany przez użytkownika.

Wysoka rentowność i szerokie możliwości zastosowań to cechy wyróżniające przystawki firmy KEMPER. Przy pomocy przystawek firmy KEMPER można zbierać wiele cienkołodygowych roślin przeznaczonych do produkcji pasz i biogazu.
Nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych ten bezrzędowy system zbierania z szybko pracującymi rotorami pozwala na bezproblemowe koszenie na całej szerokości roboczej. Rotory koszące z wymiennymi segmentami i specjalnymi zgarniakami spełniają wszystkie warunki do osiągnięcia najlepszych wyników zbiorów.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z prospektem w języku polskim o przystawkach Kemper Serii 400: