W obliczu ostatnich wydarzeń, chcemy serdecznie podziękować za ogromną ilość słów otuchy oraz niesamowite wsparcie, jakie otrzymaliśmy od naszych pracowników, klientów, dostawców, firm współpracujących z terenu całego kraju oraz zagranicy, naszej konkurencji i wszystkich ludzi dobrej woli.

Każde dobre słowo, deklaracje pomocy z Waszej strony, dają nam ogrom pozytywnej energii.

Nie poddajemy się i robimy wszystko, aby jak najszybciej w pełni wrócić do pracy.

OŚWIADCZENIE AGRIMAR SP. Z O.O. SP. K. z dnia 22.02.2020 r.

W związku z pożarem, który miał miejsce w dniu 17.02.2020 r. informujemy, że dotychczas nie ustalono miejsca oraz przyczyny wybuchu pożaru. Trwają czynności wyjaśniające, a zarząd i pracownicy spółki są do dyspozycji stosownych organów.

Zniszczona hala jedynie w części wynajmowana była przez Agrimar. Pojawiająca się w różnego rodzaju publikacjach i wypowiedziach butla z acetylenem nie należała i nie znajdowała się na terenie hali dzierżawionej przez Agrimar.

Nieprawdziwe są również informacje medialne dotyczące wartości poniesionych szkód. Informacje te mają charakter spekulacyjny.

Mienie ruchome, w tym mienie osób trzecich, objęte były ochroną ubezpieczeniową.

Nie pozostawimy osób, które w wyniku pożaru poniosły szkodę. Jesteśmy w stałym kontakcie z tymi osobami, ofiarując wszelką niezbędną pomoc.

Firma Agrimar nie przerwała działalności. Zarząd, administracja, dział handlowy i dział części funkcjonują w dotychczasowej siedzibie – Kazimierzówka 156 A. Dział serwisu wznowi działalność poczynając od następnego tygodnia. Zadbamy o to, aby nasi klienci nie odczuli żadnych niedogodności w związku z pożarem.

Pomimo nieetycznych działań części naszej konkurencji – urągających elementarnym zasadom prowadzenia biznesu – stanowczo podkreślamy, że skład osobowy firmy Agrimar nie uległ i nie ulegnie zmianie.